जन्म दर्ता सम्बन्धमा

जन्म दर्ता सम्बन्धमा

Upload Date: Apr 30, 2022

Update Date: Nov 3, 2022

Total Enrolled

3

Total Certified

3

What will you learn ?

देशका नागरिकहरुको पहिचान र हितमा सञ्चालित यी तिनै कार्यक्रमहरु कुनै न कुनै रुपमा अन्तरसम्बन्धित छन् र हाल प्रविधिमा पनि आधारित छन् । यसकारण विभिन्न समयमा लागू भई आ–आफ्नै किसिमले सञ्चालन भईआएका तिन कार्यक्रमहरु विभिन्न समयमा कार्यालयहरु एकीकरण हुने कार्य भई हाल बृहत क्षेत्र ओगटेको प्रविधिमा आधारित विभागको रुपमा सञ्चालित छ ।

Course Content

This course includes

 • Lessons

  2 Chapters

 • Duration

  1 hr 30 min

 • Access

  Access Forever

 • Certificate

  Yes

View Course as Guest
Login To NCIT
{{message}}

{{errors.email[0]}}

{{errors.password[0]}}

No Account? Create an account

Register To NCIT

Already have an Account? Sign in Here