सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी जानकारी

सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी जानकारी

Upload Date: May 2, 2022

Update Date: Nov 3, 2022

Total Enrolled

30

Total Certified

30

What will you learn ?

देशका नागरिकहरुको पहिचान र हितमा सञ्चालित यी तिनै कार्यक्रमहरु कुनै न कुनै रुपमा अन्तरसम्बन्धित छन् र हाल प्रविधिमा पनि आधारित छन् । यसकारण विभिन्न समयमा लागू भई आ–आफ्नै किसिमले सञ्चालन भईआएका तिन कार्यक्रमहरु विभिन्न समयमा कार्यालयहरु एकीकरण हुने कार्य भई हाल बृहत क्षेत्र ओगटेको प्रविधिमा आधारित विभागको रुपमा सञ्चालित छ ।

 

Course Content

This course includes

  • Lessons

    0 Chapters

  • Duration

  • Access

    Access Forever

  • Certificate

    Yes

Login To NCIT
{{message}}

{{errors.email[0]}}

{{errors.password[0]}}

No Account? Create an account

Register To NCIT

Already have an Account? Sign in Here